Geštaltkoučings ar zirgiem

Ar zirga elpu
Debesis plašākas kļūst
Ieskaties sevī

Dzīve šķietami rit savu gaitu, un ir ļoti viegli piemirst, ka mēs paši esam šīs dzīves ritinātāji. Kad Tu pēdējo reizi apstājies, lai ieklausītos savās vēlmēs, pavērotu, uz kurieni esi savu dzīvi atvedis, un nolemtu, ko darīt tālāk, lai justu par to gandarījumu? Un kāds ar to visu sakars zirgiem? 

Saskaroties ar sāpīgām pieredzēm, mēs bieži izdarām secinājumus par sevi, savu rīcību un pasauli mums apkārt, kas tajā brīdī palīdz mazināt šīs sāpes un veido uzskatu par to, kas šajā pasaulē ir vai nav iespējams. Ļoti bieži šo secinājumu un apspiesto emociju dēļ mēs sākam zaudēt saikni ar savu patieso Es. Zirgiem, savukārt, ar šo saikni viss ir kārtībā. Viņi ir dabīgi savās izpausmēs un jūt, kad tādi ir arī citi. Viņi nezina, ko nozīmē raizēties par rītdienu, un aicina arī cilvēku novērtēt iespējas, ko sevī nes šis brīdis. Zirgi ir dabīgi geštalta speciālisti. Viņi pieņem cilvēku bez nosodījuma un sniedz atbalstu katram, kas vēlas uzlabot saikni ar sevi, apkārtējo pasauli un pilnvērtīgi izpaust savu potenciālu. Sajūsma par sevis īstumu bez vajadzības ko pierādīt citiem ir tas, ko zirgi labprāt izbauda savā kompānijā. 

Geštalts ir jēdziens, kas apzīmē veselumu. Cik labi Tu pazīsti sevi? Vai mēdz pievērst uzmanību, kā Tava daudzkrāsainā būtība mēdz uztvert dažādas situācijas, izpausties tajās un radīt to, ko sauc par savu dzīvi? Vai esi sadraudzējies ar reiz noliegtām savas būtības daļām? Sevis apzināšanās, savu būtības daļu, jūtu, domu un rīcības sinhronizēšana ir tas, kas ļauj dzīvei plūst brīvi un ar viegluma sajūtu. 

Izaugsmes trenera jeb kouča loma ir dot iespēju zirgam ar Tevi sadarboties un palīdzēt Tev saskatīt, kā esi sevi ierobežojis, lai varētu pārrakstīt sāpīgās pagātnes sajūtas par veiksmes pieredzi, kas dod pozitīvu un spēcinošu pamatu, uz kā balstīt turpmāko virzību dzīvē. Koučs ir Tavs ceļa biedrs sevis iepazīšanas procesā, kas uzklausīs Tavu stāstu, palīdzēs paskatīties uz to no malas, svinēs kopā ar Tevi Tavas atklāsmes un soļus, ko sper pretī piepildītas dzīves īstenošanai. Ne vienmēr tas ir viegli, tāpēc atbalsts un uzmundrinājums brīžos, kad nolaižas rokas, lieti noder.

Īsumā var teikt, ka geštaltkoučings ar zirgiem ir labāka sevis iepazīšana un pozitīvu pārmaiņu veidošana ar zirga un izaugsmes trenera atbalstu, atjaunojot ticību sev un atgūstot veselumu savā dzīvē.

Metodes izveidotāja Melisa Pīrsa (Melisa Pearce) stāsta par geštaltkoučinga būtību:


Geštalkoučings ar zirgiem ir metode, ko izveidojusi Melisa Pīrsa (Melisa Pearce), kura kopš 1989. gada ir viena no galvenajiem zirgu-cilvēku dziedināšanas kustības dibinātājiem. Metodes eksperimentālā daba ietver zirgu kā līdzvērtīgu izaugsmes trenera partneri klienta izpētes procesā. Integrējot zirga mijiedarbību ar pozitīvismā balstītu koučingu, ķermeņa sajūtu apzināšanos un geštalta metodēm, klients saņem atbalstu savas dzīves un līdz šim veikto izvēļu izpētes procesā, vēršot uzmanību uz pozitīvas nākotnes izveidošanu. 

Oriģinālvalodā:

The Equine Gestalt Coaching Method® was developed by Melisa Pearce, a core founder since 1989, of the horse-human healing movement. The experiential nature of the method involves the horse as an active partner with the coach in the client’s exploratory process. The integrative approach of the equine’s interaction combined with positive coaching, somatic awareness guidance and Gestalt methodology, assists the client in examining their life and choices made with a focus on designing a positive future. ©Melisa Pearce